Ryszard ChaleckiRyszard Chalecki, Jeżyczki

18.02.2010r. - Rozmowa Beaty Krzyżanowskiej z Panem Ryszardem Chaleckim - weteranem II wojny Światowej, zasłużonym mieszkańcem naszej miejscowości. Pod koniec, do rozmowy włączył się też Bogdan Herbeć.


K - Wspominając własne szkolne lata ciągle wracam pamięcią do Pańskich wizyt w szkole i szalenie interesujących opowieści o Pańskich przeżyciach wojennych. Myślę, że warto te wspomnienia zachować i przekazać następnym pokoleniom. Tym, którzy wojnę znają wyłącznie z podręczników. Czy zechciałby Pan opowiedzieć o sobie?

Ch - Bardzo chętnie. Cieszę się, że są ludzie, którzy chcą jeszcze słuchać takich opowieści.

K - Proszę opowiedzieć o swoim dzieciństwie.

Ch - Urodziłem się 01 sierpnia 1923 roku w miejscowości Milkowszczyzna w powiecie Wołożyn. Tu chodziłem

do szkoły i tu dorastałem. Będąc uczniem III klasy wstąpiłem do harcerstwa. 2 lata później wstąpiłem do Strzelców.

K - Co to była za organizacja?

Ch - Było to coś w rodzaju przysposobienia wojskowego. Uczono nas musztry, okopywania się, obchodzenia się z karabinem. Raz w tygodniu odbywały się zajęcia na strzelnicy. Przyuczano młodych ludzi na wypadek... czytaj więcej


Powr�t do tre�ci | Wr�� do menu g��wnego