Ołtarz Główny - projekt


Przedstawiam Państwu odręczny projekt ołtarza głównego, który dzięki Państwa szczodrości może powstać.
Ołtarz ma być wykonany z włoskiego marmuru, takiego samego jak został wykonany ołtarz soborowy, o którym pisałem wcześniej. Zainstalowane ma być specjalne, nowoczesne oświetlenie, podświetlenie.
Przewidywany koszt wykonania ołtarza wraz z renowacją obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej wyniesie 40 000 (czterdzieści tysięcy) złotych. W cenie ma też być wykonana nowa marmurowa chrzcielnica.
Wykonawca zgodził się, że wykona wszystko jeszcze w tym roku przed Odpustem, a zapłata ma być dokonana: pierwsza połowa w tym roku, a druga w następnym.
Wszyscy Ci, którzy będą chcieli dać na ten cel dowolną kwotę, bardzo proszę o kontakt z wyznaczonymi skarbnikami w poszczególnych miejscowościach naszej parafi, a także w sklepie u Pani Marioli w Jeżyczkach.

Podaję także numer konta, na które można dokonać wpłaty: 93 8566 0003 0000 3607 5000 0101
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Jeżycach

Na przekazie należy dopisać "ołtarz"


W imieniu Rady Parafialnej i oczywiście Proboszcza z góry bardzo dziękuję za okazane zrozumienie i szczodrość.