ZSS w JeżyczkachHistoria szkoły
Pierwsze wzmianki o miejscowości Jeżyczki i Jeżyce pochodzą z roku 1253. Według starych źródeł

cystersi, którzy przybyli do podarowanego im Bukowa Morskiego, w połowie XIII w

założyli nowe osady, wśród których były Jeżyczki (Neuenhagen) oraz Jeżyce (Altenhagen). Końcówki

Hagen w nazwach oznaczały, że powstały one na terenach wykarczowanych.

Od 1338 r wsie te były sołectwami. W 1724 r weszły do powiatu sławieńskiego.

Każda większa wieś w tym czasie posiadała szkołę.
ZSS Jeżyczki

 • W Jeżyczkach stara jednoklasowa szkoła, wybudowana

  krótko przed I wojną światową znajdowała się jak mówią

  tam gdzie droga wiejska łączyła się z drogą do

  pędzenia bydła.
  (obecnie mieszka tam p. Kaźmierczak)
W latach 20-tych gdy „szkoła stała się za ciasna a plac przy

szkole za mały” wybudowano nową dwuklasową szkołę z

centralnym ogrzewaniem i dwoma mieszkaniami dla nauczycieli.

ZSS Jeżyczki Została ona poświęcona w 1928 r. (Obecny budynek z

oddziałem przedszkolnym)

Pierwszym n-lem szkoły, o którym wiemy był do 1919 r.

August Kusserow.
W latach 1922 – 29 Walter Schróder,

1929-34 Hein. Od 1934 do 1939 Lippitz i Hópnner.

Następnie nauczycielem był Pretz i Lutzel. Krótko w szkole

uczył też Erdmann,który jako zawodowy oficer został powołany do wojska.


W roku 1943-44 szkołę zamknięto i przekształcono ją w przytułek dla kobiet i dziewcząt

ze Słupska i Koszalina zobowiązanych do pracy przymusowej.
 • Po wojnie , w 1946 r rozpoczęła się ponownie nauka w szkole dla pierwszych jeszcze nielicznych

  uczniów. Wielu z nich przyjechało w ramach repatriacji z terenów Polski Wschodniej.
Prawdziwe lekcje i klasy zaczęły funkcjonować od września 1947 r. Uczniowie byli w różnym

wieku. Zdarzało się, że w jednej klasie byli 8, 12 i 18-latkowie.


Pierwszym kierownikiem szkoły była Janina Kuźmin , ale wcześnie zmarła i w 1948 roku kierownikiem

została p. Jędrzejowska.

Po niej do 1950 r. kierownikiem był Zdzisław Legut.

Od 1958 do 1962 r. był Czesław Misiak.

Od 1962 do 1985 kierownikiem, a później dyrektorem był p. Stanisław Kołaczkowski.

Od 1985 r. funkcję dyrektora pełni P. Krystyna Jacewicz.


Pierwszymi absolwentami tej szkoły byli m.in.:
 • Owczarek Marian,
 • Burdzy Bolesław,
 • Kuźmicz Maria i Lidia,
 • Makarska Wanda
 • Makarski Bernard,
 • Koralewski Zygmunt,
 • Babiak Maria,
 • Grabińska Janina,
 • Czarnuch Irena,
 • Lange Irena,
 • Kołtun Stanisław,
 • Pęcherkiewicz Jadwiga,
 • Szewczyk Marian,
 • Daniel Stanisław,
 • Bielecki Zdzisław,
 • Knap Leokadia,
 • Matyszczuk Kazimiera.
Niektórzy z absolwentów powrócili po latach do szkoły jako nauczyciele. Wielu absolwentów rozsławia

dzisiaj imię naszej szkoły.


Do 1962 r. szkoła mieściła się w dwóch wymienionych wcześniej budynkach.Chodziły do niej tylko

dzieci z Jeżyczek bowiem w Boryszewie, Jeżycach, Porzeczu i Nowym Krakowie były samodzielne

szkoły. ZSS Jeżyczki Nie mogła jednak pomieścić wszystkich uczniów,

dlatego w tymże roku oddano pawilon szkolny, w którym były

trzy klasy i duży hol. W roku 1973 zostały zmienione obwody

szkolne i zaczęły chodzić tu także dzieci z Boryszewa , Porzecza

i Nowego Krakowa.

W 1978 r. szkoła w Jeżycach stała się filią Jeżyczek,

znajdowały się tam klasy I- IV a w 1991 r.

szkoła w Jeżycach została zlikwidowana.

W 1996 r. na podstawie ustawy o systemie oświaty zmniejszono stopień organizacyjny szkoły

do klas I-IV. Dzieci z klas V-VIII dojeżdżały do Dobiesławia.
ZSS Jeżyczki
 • Po reformie oświaty w 2000 r nasza szkoła na powrót

  stała się pełną szkołą podstawową z klasami I-VI. W tym

  samym roku została rozbudowana, poprzez dobudowanie

  piętra na pawilonie.


ZSS Jeżyczki

ZSS Jeżyczki

10 X 2004 r. szkole zostało nadane imię kapitana

jednego z oddziałów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty

Armii Krajowej Kazimierza Filipowicza ps. „Kord”.

ZSS Jeżyczki 10 X 2006 r. szkoła otrzymała piękny sztandar.

Po raz pierwszy został też odśpiewany hymn szkoły.

Autorką słów hymnu jest pani Lilla Goszczyńska, nauczyciel

muzyki. Melodia została zapożyczona z pieśni patriotycznej

„My, pierwsza brygada”.
HYMN SZKOŁY

1. Zapisał czas chwalebne dzieje
historią ojców naszych dni
A my już nowe pokolenie
od nowa się uczymy żyć.

Ref.
To dla mej ojczyzny
ten radosny śpiew,
A naszych serc i myśli moc
zapali światło w każdą noc.

2. Zapału i energii nie brak
dopóki młodość jeszcze trwa.
Wierzymy w to – że chcieć to móc
przed nami stoi cały świat.

3. Nasz patron to z historii wiem,
w odwadze wielkiej wsławił się.
Po latach gdy – już drogi kres
z dumą swym wnukom powiem, że...

ZSS JeżyczkiW 2007 roku obchodziliśmy uroczystość 60 – lecia istnienia szkoły.

Od 2008 roku jesteśmy szkołą społeczną.


ZSS Jeżyczki

Opracowanie i wykonanie: Jerzy Krzyżanowski
adres e-mail: krzyjerzy@poczta.onet.pl