Kilka zdjęć z wyborów...Jeżyczki...Jeżyce

Odbyły się wybory w Jeżyczkach i Jeżycach.

Ostatniego dnia lutego społeczność z Jeżyczek wybrała nowe władze sołectwa.
Zebranie otworzył Wójt Gminy Darłowo Franciszek Kupracz, a prowadził zebranie Radny Jerzy Krzyżanowski.

Komisja Wyborcza w składzie Bogdan Herbeć, Andrzej Kołodziej i Artur Szarycz przeprowadziła tajne wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. Do wyborów Sołtysa mieszkańcy wytypowali dwóch kandydatów; Antoniego Szynkowskiego i Jerzego Prusinowskiego, a do wyborów Rady Sołeckiej ośmiu kandydatów; Sylwię Dęgę-Zamrzycką, Beatę Krzyżanowską, Joannę Tokarczuk, Jerzego Burdzego, Roberta Burka, Jerzego Prusinowskiego, Jana Kaźmierczaka i Wiesława Kozła.

Do wyborów Sołtysa przystąpiło 89 osób, a Rady Sołeckiej 79 osób.

Na Sołtysa Jeżyczek wybrano Antoniego Szynkowskiego (61 głosów), a na członków Rady Sołeckiej wybrano; Sylwię Dęgę-Zamrzycką (65 głosów), Beatę Krzyżanowską (43 głosy), Jerzego Burdzego (47 głosów) i Roberta Burka (61 głosów).

Pierwszego marca odbyły się wybory w Jeżycach. Tym razem Przewodniczącym zebrania był Zając Stanisław.

Do Komisji Wyborczej wybrano Elżbietę Sabinicz, Jacka Lisa i Waldemara Kożuchowskiego.

W Jeżycach na Sołtysa zgłoszono pięć osób; Edwarda Grabowskiego, Emilię Kosiarską, Bożenę Zając, Joannę Rokicką i Monikę Czaplińską. Do wyborów Sołtysa przystąpiło 58 osób.

Na Sołtysa Jeżyc wybrano Monikę Czaplińską (22 głosy). Następnie wytypowano kandydatów do Rady Sołeckiej. Kandydowało 7 osób; Elżbieta Sabinicz, Waldemar Opaluch, Jarosław Kaźmierczak, Emilia Kosiarska, Ryszard Ciosmak, Jacek Lis i Ireneusz Kornas.

Do Rady wybrano 5 osób; Elżbietę Sabinicz (34 głosy), Emilię Kosiarską (34 głosów), Jarosława Kaźmierczaka (28 głosów), Ryszarda Ciosaka (27 głosów) i Jacka Lisa (27 głosów).


Bardzo dziękuję za pracę byłym włodarzom Sołectw, a nowym życzę odwagi w pokonywaniu problemów i powodzenia w działaniu.

Radny Jerzy Krzyżanowski