Pielgrzymka-wycieczka do Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie
Cena wycieczki: 210 złotych i 80 Euro
W cenie wycieczki: przejazd autobusem, dwa noclegi w hotelu trzygwiazdkowym "KAROLINA", dwa śniadania, dwa obiadokolacje, bilety na wieżę TV, bilety do muzeum, domu Adama Mickiewicza, przewodnik w niedzielę i poniedziałek.
Zaliczka 210 zł płatna do końca sierpnia 2018r.
Zgłoszenia na wycieczkę: tel. 501 264 313 lub osobiście u Jerzego Krzyżanowskiego Jeżyczki 53/1
Miejsca w autokarze(wolne numery siedzeń) rezerwowane będą podczas wpłaty zaliczki.

Program:

Sobota 29.09.2018r.
05.00 - Wyjazd do Wilna (04.50 - zbiórka przy kościele w Jeżycach)
Ok. 19.00 - Przyjazd do Wilna i zakwaterowanie

Niedziela: 30.09.2018r.
Śniadanie
10.00 -12.00 - Cmentarz na Rossie
12.30 - 14.30 - Czas wolny przy Ostrej Bramie
14.30 - 17.00 - Zwiedzanie Wilna
17.30 - 18.30 - Wieża TV
19.00 - Obiadokolacja


Ponedziałek: 01.10.2018r.
Śniadanie
10.00 - 13.00 - Zwiedzanie Wilna cd.
13.00 - 14.00 - Czas wolny przy Ostrej Bramie
14.00 - 18.00 - Zwiedzanie Wilna cd.
19.00 - Obiadokolacja
Powrót do domu.
Planowany przyjazd do Jeżyczek we wtorek 02.10.2018r. ok.godz. 09.00


Miejsca i obiekty planowane do zwiedzenia:
Ostra Brama, Cerkiew Ducha Świętego, Filharmonia Wileńska, Klasztor Bazylianów,Plac Ratuszowy, Kościół Ducha Świętego, Kaplica Miłosierdzia Bożego, Uniwersytet Wileński, Muz. Adama Mickiewicza, zakątek gotycki.Cmentarz na Rossie, Dom Faustyny Kowalskiej, Kościół Piotra i Pawła w którym znajduje się ponad 2000 rzeżb ze "Stiuku " ( najpiękniejsze jako dzieło sztuki kościół na Litwie ), Góra Trzech Krzyży, Katedra Wileńska Św. Stanisława z kaplicą Św. Kazimierza. Wieża telewizyjna.
Kolejność zwiedzania wg planu przewodnika.

UWAGI.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania szczegółowych zmian w programie wycieczki. Rozlokowanie w pokojach uwarunkowane będzie kolejnością zgłoszeń i możliwościami lokalowymi.

Osoby do 18-go roku życia mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie z dorosłym opiekunem (opiekun nie będący rodzicem musi posiadać pisemną zgodę rodziców).

Wycofanie się z wycieczki i przekazanie swojego miejsca innej osobie możliwe będzie jedynie do 24.09.2018r.
Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące transportu, posiłków, zakwaterowania itp. mogą i powinny być przekazywane jedynie do organizatora.

Każde oddalenie się od grupy wycieczki musi być wcześniej bezwzględnie zgłoszone organizatorowi. Nakaz ten nie dotyczy czasu wolnego, który jest przewidziany w programie wycieczki.

ORGANIZATOR: Jerzy Krzyżanowski
tel. 501 264 313


Osoby, które wyraziły chęć wyjazdu na w/w wycieczkę jednocześnie wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku na stronie www.jezyczki.pl